ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤ-ਬਦਨੀਤ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤ-ਬਦਨੀਤ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ? ਜਾਗਰੁੱਕਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡਮੱੁਲੀ ਲੋੜ ?

July 14, 2022 admin 0

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ Read More